PŇôehled produktŇĮ

Workswell WIRIS Security pro bezpeńćnostn√≠ a p√°trac√≠ aplikace

Workswell WIRIS Security je termokamera pro drony (UAV ńći bezpilotn√≠ letadla), vyvinut√° speci√°lnńõ pro bezpeńćnostn√≠ aplikace, jako napŇô√≠klad ostraha objektŇĮ a perimetrŇĮ, p√°tr√°n√≠ po ztracen√Ĺch osob√°ch, protipoŇĺ√°rn√≠ z√°sahy, prŇĮzkum ter√©nu,…

Více informací

Workswell WIRIS 2nd gen

Workswell WIRIS 2nd gen je v souńćasnosti nejpokrońćilejŇ°√≠ termovizn√≠ syst√©m urńćen√Ĺ pro komerńćn√≠ bezpilotn√≠ letouny, tzv. drony. Jedn√° se o kompaktn√≠ syst√©m, kter√Ĺ v jednom krytu kombinuje termokameru, digit√°ln√≠ kameru…

Více informací

Workswell InfraRed Camera (WIC)

Workswell WIC jsou stacion√°rn√≠ LWIR termokamery pro pŇôesn√© bezdotykov√© mńõŇôen√≠ teploty v laboratorn√≠ch a industri√°ln√≠ch podm√≠nk√°ch. Workswell WIC nab√≠z√≠ nńõkolik rŇĮzn√Ĺch rozliŇ°en√≠ senzoru a to 336x256px (WIC 336) nebo 640x512px…

Více informací

Workswell SMARTIS РSmart termovizní kamera

Workswell SMARTIS (Smart Thermal Imaging System) je prvn√≠ z√°stupce nov√© kategorie tzv. inteligentn√≠ch termokamer. Jedn√° se o All-in-One ŇôeŇ°en√≠, kdy je v jednom produktu integrov√°na termokamera, Ňô√≠dic√≠ jednotka, I/O karta…

Více informací

Termovizní kamera pro drony a UAV РWorkswell WIRIS mini

Workswell WIRIS mini je termovizn√≠ syst√©m urńćen√Ĺ pro komerńćn√≠ bezpilotn√≠ leteck√© prostŇôedky, tzv. drony (UAV), kter√Ĺ oproti klasick√© verzi Workswell WIRIS disponuje mnohem menŇ°√≠mi rozmńõry a¬†v√°hou. Jedn√° se o kompaktn√≠…

Více informací

Workswell TIS 640

Truck Infrared System (TIS) od spoleńćnosti Workswell s.r.o. je komplexn√≠ termovizn√≠ syst√©m, kter√Ĺ je urńćen pro vyuŇĺit√≠ na z√°sahov√Ĺch poŇĺ√°rn√≠ch automobilech. Z√°kladem cel√©ho syst√©mu je termokamera, kter√° mŇĮŇĺe b√Ĺt ovl√°d√°na…

Více informací

Termovizn√≠ puŇ°kohled Workswell TRS 640/384

Kompaktn√≠ design,¬†vysok√° odolnost proti n√°razŇĮmWorkswell TRS¬†je infrańćerven√Ĺ puŇ°kohled zaloŇĺen√Ĺ na vysoce v√Ĺkonn√©m infrańćerven√©m mikrobolometrick√©m detektoru s maxim√°ln√≠ moŇĺnou teplotn√≠ citlivost√≠.¬†Tyto termovizn√≠ puŇ°kohledy¬†jsou nab√≠zeny v¬†nńõkolika rŇĮzn√Ĺch¬†proveden√≠ch s rozliŇ°en√≠m¬†640 x 512 (s…

Více informací

Workswell EX-WHTC – Ochrann√Ĺ kryt pro termokamery

Workswell EX-WHTC je ochrann√Ĺ kryt pro termokamery. Tento kryt je speci√°lnńõ navrŇĺen pro pouŇĺit√≠ v¬†n√°rońćn√Ĺch industri√°ln√≠ch podm√≠nk√°ch, kde je vysok√© nebezpeńć√≠ v√Ĺbuchu a mus√≠ b√Ĺt splnńõny velmi pŇô√≠sn√© ATEX certifikace….

Více informací

Workswell WHTC outdoor – Ochrann√Ĺ kryt pro termokamery

Workswell WHTC outdoor je ochrann√Ĺ kryt pro termokamery. Tento kryt je speci√°lnńõ navrŇĺen pro pouŇĺit√≠ v¬†n√°rońćn√Ĺch podm√≠nk√°ch nejrŇĮznńõjŇ°√≠ch prŇĮmyslov√Ĺch provozŇĮ, ale tak√© jako souńć√°st protipoŇĺ√°rn√≠ch a monitorovac√≠ch syst√©mŇĮ. Tento kryt…

Více informací

Workswell SS-WHTC – Ochrann√Ĺ kryt pro termokamery

Workswell SS-WHTC je ochrann√Ĺ kryt pro termokamery z¬†nerezov√© oceli. Kryt¬†je speci√°lnńõ navrŇĺen pro pouŇĺit√≠ v nejn√°rońćnńõjŇ°√≠ch prŇĮmyslov√Ĺch provozech, kde mohou b√Ĺt ońćek√°v√°ny extr√©mn√≠ podm√≠nky pŇĮsoben√≠m korozivn√≠ch ńćinitelŇĮ, nebo kde je…

Více informací

Workswell C-WHTC – Ochrann√Ĺ kryt pro termokamery

Workswell C-WHTC je chlazen√Ĺ ochrann√Ĺ kryt pro termokamery. Kryt je speci√°lnńõ navrŇĺen pro pouŇĺit√≠ v¬†n√°rońćn√Ĺch podm√≠nk√°ch nejrŇĮznńõjŇ°√≠ch prŇĮmyslov√Ĺch provozŇĮ, ale tak√© jako souńć√°st protipoŇĺ√°rn√≠ch a monitorovac√≠ch syst√©mŇĮ jako ochrana pŇôed…

Více informací

Back to Top