Workswell WIRIS 2nd gen

V souńćasnosti nejpokrońćilejŇ°√≠ termovizn√≠ syst√©m urńćen√Ĺ pro komerńćn√≠ bezpilotn√≠ letouny.

Workswell WIRIS 2nd gen je v souńćasnosti nejpokrońćilejŇ°√≠ termovizn√≠ syst√©m urńćen√Ĺ pro komerńćn√≠ bezpilotn√≠ letouny, tzv. drony. Jedn√° se o kompaktn√≠ syst√©m, kter√Ĺ v jednom krytu kombinuje termokameru, digit√°ln√≠ kameru (ve viditeln√©m spektru) a procesorovou jednotku s moŇĺnost√≠ z√°znamu radiometrick√Ĺch dat s digit√°ln√≠m HDMI v√Ĺstupem.

Workswell WIRIS 2nd gen pŇôedstavuje revoluci ve sv√© kategorii prim√°rnńõ d√≠ky Ň°irok√Ĺm moŇĺnostem ovl√°d√°n√≠ v re√°ln√©m ńćase pŇô√≠mo na dronu pomoc√≠ standardn√≠ RC vys√≠lańćky. Na d√°lku je moŇĺn√© jedn√≠m tlańć√≠tkem ukl√°dat plnńõ radiometrick√° obrazov√° data (jednotliv√© sn√≠mky i video), mńõnit nastaven√≠ teplotn√≠ho rozsahu, parametry mńõŇôen√≠ (emisivitu i zd√°nlivou odraŇĺenou teplotu), teplotn√≠ alarmy apod. Tńõmito moŇĺnostmi je syst√©m unik√°tn√≠.

POPTAT   Kalkulátor zorného pole

Se syst√©mem je dod√°v√°n software Workswell CorePlayer pro anal√Ĺzu namńõŇôen√Ĺch dat, tvorbu reportŇĮ apod. K hromadn√© √ļpravńõ sn√≠mkŇĮ a jejich exportu (napŇô√≠klad pro √ļńćely tvorby 3D modelŇĮ) slouŇĺ√≠ software Workswell ThermoFormat.

Termovizn√≠ syst√©m Workswell WIRIS 2nd gen je dod√°v√°n s rozliŇ°en√≠m 336×256 (WIRIS 336) nebo 640×512 (WIRIS 640) s moŇĺnost√≠ volby objektivu ‚Äď viz tabulka objektivŇĮ.

Produktu je vńõnov√°na samostatn√° str√°nka s rozs√°hl√Ĺmi technick√Ĺmi informacemi i pŇôehledem vyuŇĺit√≠ syst√©mu: www.drone-thermal-camera.com

Termokameru lze ovl√°dat pomoc√≠ standardn√≠ RC vys√≠lańćky.
Termokamera WIRIS je od konce roku 2016 nab√≠zena ve druh√© generaci s oznańćen√≠m ‚ÄúWIRIS 2nd gen‚ÄĚ V termokameŇôe je nyn√≠ dostupno pouze 7 dgit√°ln√≠ch PWM vstupŇĮ
Workswell WIRIS 2nd gen

Workswell WIRIS je od konce roku 2016 nab√≠zen ve druh√© generaci s oznańćen√≠m ‚ÄúWIRIS 2nd gen‚ÄĚ. Druh√° generace produktu Workswell WIRIS nab√≠z√≠ vedle rozŇ°√≠Ňôen√©ho teplotn√≠ho rozsahu (za pouŇĺit√≠ vysokoteplotn√≠ho filtru) aŇĺ do 1500 ¬įC n√°sleduj√≠c√≠ funkce:

 • SBus
 • CAN bus
 • rychlejŇ°√≠ 10 Hz GPS s konektorem jack
 • nov√Ĺ form√°t TIFF pro ukl√°d√°n√≠ obr√°zkŇĮ
 • moŇĺnost ovl√°d√°n√≠ zaŇô√≠zen√≠ prostŇôednictv√≠m TCP/IP
 • hodiny re√°ln√©ho ńćasu jsou nyn√≠ v√Ĺraznńõ pŇôesnńõjŇ°√≠
 • digit√°ln√≠ v√Ĺstupy pro autopilota a synchronnizaci GPS
 • integrovan√Ĺ stabilizovan√Ĺ zdroj pro RC pŇôij√≠mańć
 • 4 otvory pro snadnńõjŇ°√≠ mont√°Ňĺ na gimb√°l

Z tohoto dŇĮvodu je nyn√≠ dostupno pouze 7 dgit√°ln√≠ch PWM vstupŇĮ (osm√Ĺ vstup je pouŇĺit pro SBus).

WIRIS & DJI M600 Pro

Nab√≠z√≠me ready to fly kombo DJI M600 Pro a termokameru WIRIS 2nd gen, kter√° je plnńõ kompatibiln√≠ s protokolem DJI CAN. Stańć√≠ pouze jeden kabel na pŇôipojen√≠ a aplikaci DJI GO pro ovl√°d√°n√≠.

Workswell WIRIS a DJI M600 Pro je nejpouŇĺ√≠vanńõjŇ°√≠ termografick√° sada dostupn√° na trhu. Aplikace t√©to sady se vyskytuje i v tńõch nejn√°rońćnńõjŇ°√≠ch aplikac√≠ch, kter√© kladou vysok√© poŇĺadavky na pŇôesnost mńõŇôen√≠ a teplotn√≠ citlivost, tj. Nejn√°rońćnńõjŇ°√≠ technickou diagnostiku, pŇôesn√© zemńõdńõlstv√≠, archeologii a dalŇ°√≠.

POPTAT
Nab√≠z√≠me ready to fly kombo DJI M600 Pro a termokameru WIRIS 2nd gen, kter√° je plnńõ kompatibiln√≠ s protokolem DJI CAN.
Mapovac√≠ bal√≠ńćek

Ve v√Ĺhodn√©m Mapovac√≠m bal√≠ńćku nab√≠z√≠me ke kaŇĺd√©mu z naŇ°ich zaŇô√≠zen√≠ WIRIS 2nd gen nebo WIRIS mini jednu trvalou licenci software Pix4Dmapper. Pix4Dmapper je svńõtovńõ nejńćastńõji pouŇĺ√≠van√Ĺ mapovac√≠ software a jeho moŇĺn√© aplikace Ň°iroce pŇôesahuj√≠ pouŇĺit√≠ v termografii. Celkov√° finanńćn√≠ √ļspora, kterou bal√≠ńćek nab√≠z√≠ je 2505 EUR.

Ve v√Ĺhodn√©m Mapovac√≠m bal√≠ńćku nab√≠z√≠me ke kaŇĺd√© z naŇ°ich termokamer WIRIS 2nd gen nebo WIRIS mini jednu trvalou licenci software Pix4Dmapper.
Kl√≠ńćov√© parametry

 • RozliŇ°en√≠: aŇĺ 640 x 512px
 • Teplotn√≠ rozsah:
  • -25¬įC do +150¬įC
  • -40¬įC do +550¬įC
  • +1 500¬įC na vyŇĺ√°d√°n√≠
  • 50¬įC – 1000¬įC s extern√≠m filtrem
 • Teplotn√≠ citlivost: aŇĺ 30 mK
 • Vysok√° pŇôesnost: ¬Ī 2% or ¬Ī 2¬įC
 • V√°ha: 400g
 • Extern√≠ pamńõŇ•: USB Flash disk
 • Integrovan√° pamńõt: 32GB
 • Kontinu√°ln√≠ zoom: aŇĺ 16x digit√°ln√≠
 • Kalibrace: Ano vńć. certifik√°tu
 • SBus
 • CAN bus

Dálkové ovládání termokamery WIRIS

Unikátní vlastnosti

 • Z√°znam plnńõ radiometrick√Ĺch dat, z√°znam radiometrick√©ho videa i sn√≠mkŇĮ
 • √öpln√° ovladatelnost prostŇôednictv√≠m standardn√≠ho RC ovladańće bńõhem letu, tj. moŇĺnost zmńõny emisivity, teplotn√≠ho rozsahu, alarmŇĮ a vŇ°ech dalŇ°√≠ch mysliteln√Ĺch parametrŇĮ
 • Souńć√°st√≠ syst√©mu je kamera ve viditeln√©m spektru, z√°znam klasick√Ĺch fotografii spolu s kaŇĺd√Ĺm termogramem
 • Digit√°ln√≠ zoom
 • MoŇĺnost propojen√≠ s GPS a ukl√°d√°n√≠ GPS souŇôadnice pro kaŇĺd√Ĺ termogram
 • MoŇĺnost termografick√© fotogrammetrie a tvorby termografick√Ĺch 3D modelŇĮ
 • Software Workswell CorePlayer pro anal√Ĺzu poŇô√≠zen√Ĺch dat a tvorbu reportŇĮ
 • Precizn√≠ kalibrace, vńćetnńõ GAIN a FFC kalibrace

Obsah balení

 • Workswell WIRIS
 • Zvolen√Ĺ objektiv nasazen√Ĺ na termokameŇôe
 • Kalibrańćn√≠ certifik√°t
 • USB flash disk 32GB
 • HDMI kabel
 • Model√°Ňôsk√© servo kabely (PWM)
 • Nap√°jec√≠ kabel
 • Softwarov√° licence pro Workswell CorePlayer
 • Odoln√Ĺ pŇôenosn√Ĺ kufr

Termokamera je dodávána v odolném balení.

Termovizní kameraWorkswell WIRIS 2nd gen 640Workswell WIRIS 2nd gen 336
RozliŇ°en√≠640 x 512 pixels336 x 256 pixels
Teplotn√≠ rozsah-25¬įC to +150¬įC-25¬įC to +150¬įC
-40¬įC to +550¬įC-40¬įC to +550¬įC
+1 500¬įC na vyŇĺ√°d√°n√≠+1 500¬įC na vyŇĺ√°d√°n√≠
50¬įC - 1000¬įC s extern√≠m filtrem50¬įC - 1000¬įC s extern√≠m filtrem
Teplotn√≠ citlivost50mK (0.05¬įC)
30mk (0.03¬įC) na Ňĺ√°dost
50mK (0.05¬įC)
30mk (0.03¬įC) na Ňĺ√°dost
PŇôesnost¬Ī 2% or ¬Ī 2¬įC (PŇôi vysok√Ĺm teplotn√≠m rozsahu 0 ¬įC aŇĺ +550 ¬įC)¬Ī 2% or ¬Ī 2¬įC (PŇôi vysok√Ĺm teplotn√≠m rozsahu 0 ¬įC aŇĺ +550 ¬įC)
Spektraln√≠ rozsah7.5 ‚Äď 13.5 őľm7.5 ‚Äď 13.5 őľm
Zorn√© pole (FOV) RGB kamery:51¬įx51¬į51¬įx51¬į
KalibraceAnoAno
OstŇôen√≠ZaostŇôeno na nekoneńćnoZaostŇôeno na nekoneńćno
Digitaln√≠ zoom1 ‚Äď 14x kontinu√°ln√≠1 ‚Äď 11x kontinu√°ln√≠
Digitální kameraAno, 1 600 x 1 200pxAno, 1 600 x 1 200px
Integrovan√° pamńõŇ•32GB32GB
Datov√Ĺ listST√ĀHNOUTST√ĀHNOUT

RozliŇ°en√≠¬†640¬†x¬†512 pixelŇĮZorn√© poleProstorov√© rozliŇ°en√≠Velikost pixelu
Ohniskov√° vzd√°lenost 9 mmFOV 69¬į x 56¬į1.889 mrad z 1 metru1.9 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 13 mmFOV 45¬į x 37¬į1.308 mrad z 1 metru1.3 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 19 mmFOV 32¬į x 26¬į0.895 mrad z 1 metru0.9 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 35 mmFOV 18¬į x 14¬į0.486 mrad z 1 metru0.5 cm z 10 meterŇĮ
RozliŇ°en√≠ 336 x 256 pixelŇĮZorn√© poleProstorov√© rozliŇ°en√≠Velikost pixelu
Ohniskov√° vzd√°lenost 6.8 mmFOV 45¬į x 35¬į2.5 mrad z 1 metru2.5 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 9 mmFOV 35¬į x 27¬į1.889 mrad z 1 metru1.9 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 13 mmFOV 25¬į x 19¬į1.308 mrad z 1 metru1.3 cm z 10 meterŇĮ
Ohniskov√° vzd√°lenost 19 mmFOV 17¬į x 13¬į0.895 mrad z 1 metru0.9 cm z 10 meterŇĮ
Kalkulátor zorného pole

Workswell WIRIS | Thermal imaging camera for drones

Workswell WIRIS | Thermal imaging camera for drones | PV plant inspection

Workswell WIRIS for Precious Agriculture with Pix4D

Form√°tN√°zevVelikostOdkaz
pdf iconDiagnostika rozvodŇĮ vysok√©ho napńõt√≠ (AJ, extern√≠ web)0,8 MBST√ĀHNOUT
pdf iconKontrola zat√©k√°n√≠ do ploch√Ĺch stŇôech (AJ, extern√≠ web)1,0 MBST√ĀHNOUT
pdf icon Diagnostika fotovoltaick√Ĺch elektr√°ren (AJ, extern√≠ web)1,0 MBST√ĀHNOUT
pdf icon Bezpeńćnost (AJ, extern√≠ web)0,8 MBST√ĀHNOUT
pdf icon Inspekce produktovodŇĮ (AJ, extern√≠ web)0,8 MBST√ĀHNOUT
pdf icon Termografick√° diagnostika budov (AJ, extern√≠ web)0,8 MBST√ĀHNOUT

I kdyŇĺ budete tr√°vit mnoho letov√Ĺch hodin se syst√©mem Workswell WIRIS, bude znańćn√° ńć√°st vaŇ°√≠ pr√°ce znamenat vŇ°echny poŇô√≠zen√° data analyzovat a vyhodnotit. Obvykle jednoduch√© pŇôed√°n√≠ ‚Äúobr√°zkŇĮ‚ÄĚ nebude stańćit a bude nutn√© prov√©st detailn√≠ anal√Ĺzu a vytvoŇôit protokol. Proto souńć√°st√≠ kaŇĺd√©ho balen√≠ WIRIS je tak√© analyzańćn√≠ software Workswell CorePlayer, pŇô√≠padnńõ Workswell ThermoFormat.

Workswell CorePlayer

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ poŇô√≠zen√Ĺch syst√©mem Workswell WIRIS, jejich editaci, exportem do jin√Ĺch form√°tŇĮ ńći tvorbu ucelen√Ĺch reportŇĮ. V softwaru jsou dostupn√© vŇ°echny bńõŇĺn√© funkce pro anal√Ĺzu tńõchto dat (teploty v bodńõ, minimum a maximum v oblasti, teplotn√≠ profil, zoom, zmńõna teplotn√≠ho rozsahu, palety, emissivity atd.), ale tak√© nadstavbov√© funkce jako je GPS pozice na mapńõ ńći zobrazen√≠ digit√°ln√≠ fotografie poŇô√≠zen√© WIRISEM. BliŇĺŇ°√≠ informace o vŇ°ech funkc√≠ch naleznete v datov√©m listu n√≠Ňĺe.

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ poŇô√≠zen√Ĺch termokamerou Workswell WIRIS

TRIAL VERZE

ST√ĀHNOUT

DATOV√Ě LIST

ST√ĀHNOUT

Workswell ThermoFormat

Software ThermoFormat je prim√°rnńõ urńćen pro hromadnou spr√°vu poŇô√≠zen√Ĺch termogramŇĮ. Pokud potŇôebujete zmńõnit paletu, emisivitu ńći teplotn√≠ rozsah hromadnńõ na vŇ°ech poŇô√≠zen√Ĺch termogramech, ThermoFormat tuto funkci umoŇĺŇąuje a uŇ°etŇô√≠ mnoho ńćasu. DalŇ°√≠ velkou pŇôidanou hodnotou je export poŇô√≠zen√Ĺch termogramŇĮ s EXIF metadaty pro √ļńćely fotogrammetrie a tvorby 3D modelŇĮ.

Software ThermoFormat je prim√°rnńõ urńćen pro hromadnou spr√°vu poŇô√≠zen√Ĺch termogramŇĮ termokamerou

TRIAL VERZE

ST√ĀHNOUT

DATOV√Ě LIST

ST√ĀHNOUT

Form√°tN√°zevVelikostOdkaz
pdf iconDatov√Ĺ list1,0 MBST√ĀHNOUT
pdf iconV√Ĺkresy2,7 MBST√ĀHNOUT
rar icon3D Model0,6 MBST√ĀHNOUT
rar iconEthernet plugin linux library (v1.1)0,02 MBST√ĀHNOUT
pdf iconQuickStart guide0,7 MBST√ĀHNOUT

Back to Top