Flare monitoring: Termovizní monitoring zahoření a vzniku požáru na komínech

Využití termovizního systému Workswell SAFETIS při monitoringu zahoření a vzniku požárů na komínech

Mnoho průmyslových odvětví využívá komíny, jako prostředky k odhoření nežádoucích hořlavých vedlejších nebo odpadních produktů, vznikajících v důsledky běžného provozu. Tento systém, za normálních okolností bezpečného, spalování je často využíván v ropném a chemickém průmyslu, nebo u zařízeních pro distribuci plynu. Před spálením mohou být tyto látky nebezpečné jak pro lidi, tak pro zvířata, či rostliny, proto je velmi důležité, aby se plyny, které z nich unikají, do vzduchu, nehořely nekontrolovaně. Spalováním v pečlivě řízeném procesu dochází k neutralizaci těchto sloučenin a dopad na životní prostředí je pak minimální. Předpisy však vyžadují, aby toto spalování bylo opravdu bezpečné. Z toho důvodu je třeba jej monitorovat. Především pak monitoringu musí podléhat fáze, kdy dochází k zapalování a ustanovení plamene.

Zadání úkolu

V průběhu několika desetiletí docházelo k postupnému vývoji monitorovacích systémů od zařízení fungujících na principu termočlánku až po pyrometry. V posledních letech se dostávají do popředí technologie pracující na principu UV detekce a ionizační spektrometrie. Tyto systémy jsou o poznání spolehlivější, na druhou stranu však mohou být velmi nákladné a poměrně náročné na obsluhu, nemluvě o instalaci samotné.

Důležité je uvědomit si základní požadavky na monitorovací systém tohoto druhu, tj.: variabilní složení spalovaných plynů, nízké objemové proudy plynů, vysoká koncentrace kouře, nebezpečí okamžitého vznícení a výbuchu. Vhodným řešením pro aplikace tohoto druhu jsou termokamery SAFETIS od společnosti Workswell.

Důležitou vlastností termovizních kamer SAFETIS je schopnost monitorovat proces spalování nepřetržitě 24/7 a pomocí alarmů upozorňovat na nebezpečí

Řešení úkolu

Důležitou vlastností termovizních kamer SAFETIS je schopnost monitorovat proces spalování nepřetržitě 24/7 a pomocí alarmů upozorňovat na nebezpečí jakéhokoliv druhu, které souvisí se změnou teploty. Velkou výhodou kamer SAFETIS a společně dodávaného softwaru je možnost současného propojení 16 termokamer, což umožňuje sledování rozsáhlých prostor.

Dále tyto kamery disponují několika možnostmi robustního krytí, což z nich činí velmi variabilní pomocníky v každé situaci: Systém SAFETIS Exproof je vyvinut speciálně do výbušného prostředí, vedle toho SAFETIS Outdoor zase bezpečně plní svou úlohu v jakémkoli venkovním prostředí, i za silného větru, či výrazného kouře.

Kamery Workswell SAFETIS bezpečně rozlišují mezi oblastí zájmu (spalování v komínu) a okolním prostředím (typicky nebe nebo mraky). Mohou být umístěny tak, aby monitorovaly nejen plamen zásobníku, ale také plamen zapalovače. Velkou výhodou teplotního principu monitorování je to, že kamera je schopna zachytit i situace, kdy klasická digitální kamera ještě neregistruje žádnou změnu, viditelnou lidským okem. Oproti UV pásmu je IR pásmo, ve kterém pracuje kamera SAFETIS, vhodné zejména z důvodu nemožnosti zaslepení kamery kouřem, či výpadku systému z důvodu dalších klimatických změn. Oproti pyrometrům zase termovizní kamery nabízejí mnohem vyšší rozlišení a teplotní citlivost, v důsledku tak může docházet k detekci mnohem větších prostorových detailů (pyrometry průměrují teplotu z velké oblasti, výsledek tak musí být vždy značně „odchýlený“).

Termokamery Workswell SAFETIS umožňují nepřetržitý monitoring celého „flare“ systému. Naše zkušenosti ukazují, že flare monitoring zahrnuje požadavek na schopnost měřit jak nízké, tak i vysoké teploty. Výhodou termokamery SAFETIS je volitelná možnost měřícího rozsahu až do 1500°C. Kamera je dále nabízena s rozlišením: 336 x 256 px a 640 x 512 px a jako optický senzor je použit LWIR mikrobolometr se spektrálním rozsahem 7.5 – 13.5 μm.

Další možností, jak efektivně monitorovat tuto aplikaci, je využití bezpilotních prostředků (UAV) společně s termokamerou (například Worskwell WIRIS Pro) s možností měření teploty až do 1500 °C. Výhodou tohoto řešení může být velmi rychlé přemísťování termokamery a tím pádem záběry z mnoha různých úhlů i nepřístupných míst.

Výhodou termokamery SAFETIS je volitelná možnost měřícího rozsahu až do 1500°C jak efektivně monitorovat tuto aplikaci, je využití bezpilotních prostředků (UAV) společně s termokamerou (například Worskwell WIRIS Pro) AFETIS Outdoor zase bezpečně plní svou úlohu v jakémkoli venkovním prostředí, i za silného větru, či výrazného kouře.

Relevantní produkty

Produktová řada Workswell SAFETIS

Termovizní systém SAFETIS je určen pro brzkou detekci rizika zahoření před vznikem požáru…

Back to Top