Hoof Inspector – systém pro bezdotykový monitoring zdravotního stavu paznehtů

Workswell Cow Hoof Detector Render

Hoof Inspector je termovizní systém pro kontinuální a bezdotykový monitoring zdravotního stavu paznehtů u skotu. Princip systému je založen na bezdotykovém měření teploty na povrchu paznehtů, ale i kopyt, a to během běžné chůze skotu, koně a dalších hospodářských zvířat. Zánětlivé onemocnění se pak například u skotu projevuje znatelným nárůstem povrchové teploty v nejbližším okolí paznehtu, a to ještě dříve, než jsou patrné jiné vnější projevy a před tím, než se objeví například kulhavá chůze či rozvinou další, vážnější zdravotní problémy.

Systém je navržen tak, aby nijak nezasahoval do běžného provozu stáje a chovu. Monitoring je prováděn bezdotykově z dostatečné vzdálenosti a ve vyšších verzích systému také zcela bezobslužně, vždy však při běžné chůzi zvířete v rámci jeho denního režimu, tj. například při návratu z dojírny apod.

Zatímco základní verze systému umožňuje prostý monitoring a vyžaduje tak bezprostřední vyhodnocení zdravotního stavu s pomocí obsluhy, vyšší verze systému pak umožňují vytvářet z jednotlivých záznamům databáze a v případě možnosti bezdrátové identifikace jednotlivých kusů zvířat pak i například sledovat vývoj zdravotního stavu jednotlivých kusů v čase, včetně možnosti anotace, přiřazení stupně závažnosti onemocnění apod. Zdravotní stav jednotlivých kusů zvířat je pak možné vyhodnocovat z pořízených záznamů kdykoli. Je také možné sledovat časový vývoj onemocnění i vyhodnocovat vybrané statistiky jak za daný kus, tak za celý monitorovaný chov. Systém může být vybaven jedním, až čtyřmi bezdotykovými termovizními senzory, a to v závislosti na tom, v kolika místech ve stáji je ekonomicky efektivní provádění monitoringu. Systém je vybaven dostatečným stupněm krytí, které odpovídá náročnosti provozu i intenzitě nasazení v oblasti intenzifikované živočišné výroby.

Běžný provoz systému je bezúdržbový a vyžaduje pouze kalibraci, kterou se doporučuje provádět jednou za rok až dva roky.

Back to Top