Industrial ThermoInspector

Industrial ThermoInspector je termovizn√≠ NDT inspekńćn√≠ syst√©m.Centr√°ln√≠ jednotka termovizn√≠ho inspekńćn√≠ho syst√©mu mŇĮŇĺe b√Ĺt jako All-in-one dotykov√© PC.

Workswell ThermoInspector je parametrizovateln√Ĺ termovizn√≠ NDT inspekńćn√≠ syst√©m pro kontrolu kvality ve v√Ĺrobńõ. Syst√©m ThermoInspector se osvńõdńćil v¬†des√≠tk√°ch rŇĮzn√Ĺch odvńõtv√≠ prŇĮmyslu: plastik√°Ňôstv√≠, skl√°Ňôstv√≠, hutnictv√≠, sl√©v√°renstv√≠, dŇôevov√Ĺroba, pap√≠rensk√Ĺ i chemick√Ĺ prŇĮmysl apod.

Skladba systému

Hlavn√≠ ńć√°st syst√©mu Workswell ThermoInspector se skl√°d√° z¬†centr√°ln√≠ jednotky a z jedn√© aŇĺ ńćtyŇô termokamer, kter√© je moŇĺn√© do syst√©mu najednou zapojit. Se syst√©mem jsou dod√°v√°ny termokamery Workswell WIC s¬†vysokou teplotn√≠ citlivost√≠ (aŇĺ 30 mK), vysok√Ĺm teplotn√≠m rozsahem (aŇĺ 2000 ¬įC) a stupnńõm kryt√≠ (aŇĺ IP65). Syst√©m je tak√© kompatibiln√≠ se stacion√°rn√≠mi termokamerami FLIR.

Centr√°ln√≠ jednotka syst√©mu je velmi univerz√°ln√≠ prŇĮmyslov√© PC s¬†periferiemi a nab√≠z√≠ 8 digit√°ln√≠ch vstupŇĮ/v√ĹstupŇĮ, 4x rozhran√≠ ethernet s¬†integrovan√Ĺm nap√°jen√≠m PoE, a stupeŇą kryt√≠ IP64. Syst√©m je chlazen zcela pasivnńõ bez pŇô√≠tomnosti ventil√°torŇĮ. Centr√°ln√≠ jednotka je nab√≠zena ve dvoj√≠m proveden√≠: jako samostatn√© prŇĮmyslov√© PC s¬†rozmńõry 26 x 22 x 8cm, nebo jako all-in-one PC s¬†velmi kvalitn√≠ dotykovou full HD obrazovkou. I v¬†pŇô√≠padńõ centr√°ln√≠ jednotky s¬†dotykovou obrazovkou je stupeŇą kryt√≠ IP65.

√öpln√° specifikace syst√©mu je uvedena v¬†datov√© listńõ.

POPTAT
Funkce systému

Workswell ThermoInspector je parametrizovateln√Ĺ syst√©m pro kontrolu kvality ve v√Ĺrobńõ. Jednou z¬†hlavn√≠ch pŇôednost√≠ syst√©mu jsou Ň°irok√© moŇĺnosti konfigurace a parametrizace syst√©mu a to vńćetnńõ vzhledu a vyhodnocovac√≠ch funkc√≠. Syst√©m tak√© umoŇĺŇąuje tvorbu programov√Ĺch modulŇĮ pro specifick√© algoritmy strojov√©ho vidńõn√≠ nebo videometri, kter√© jsou nezbytn√© pro nńõkter√© aplikace.

SamozŇôejmost√≠ je moŇĺnost nastaven√≠ vizualizace (teplotn√≠ profily a ńćasov√© prŇĮbńõhy, zpŇĮsob vizualizace vńćetnńõ nastaven√≠ palet apod.), mńõŇô√≠c√≠ch funkc√≠ (teplotn√≠ body, oblasti i profily), alarmŇĮ a vyhodnocovac√≠ch pravidel apod. Syst√©m umoŇĺŇąuje z√°znam namńõŇôen√Ĺch dat i jednotliv√Ĺch ud√°lost√≠ na HDD nebo sd√≠len√≠ prostŇôednictv√≠m ethernetov√© s√≠tńõ.

Pomoc√≠ digit√°ln√≠ch vstupŇĮ a v√ĹstupŇĮ lze syst√©m propojit s¬†nadŇôazen√Ĺm Ňô√≠d√≠c√≠m syst√©mem jak√Ĺm je napŇô√≠klad PLC nebo i pŇô√≠mo ovl√°dat v√Ĺrobn√≠ technologii.

ThermoInspector s WIC termokamerou

Centr√°ln√≠ Ňô√≠d√≠c√≠ jednotky2 moŇĺn√© verze: Samostatn√© prŇĮmyslov√© PC, nebo centr√°ln√≠ Ňô√≠d√≠c√≠ jednotka s dotykovou obrazovkou
Camera ports: 4 x Gigabit PoE Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet pro PLC
Digitální vstupy: 8 x izolované (24 VDC kompaktibilní) vstupy
Digit√°ln√≠ v√Ĺstupy: 8 x v√Ĺstupy s otevŇôen√Ĺm kolektorem
Sériové porty: RS232, RS485
Napájení: 6-36VDC
USB porty: 2 x USB3 super rychlé porty pro nahrávání dat
Zabudovan√Ĺ operańćn√≠ syst√©m optimalizovan√Ĺ pro v√≠cekamerov√© pŇôipojen√≠
TermokameryAŇĺ 4 pŇôipojen√© LWIR kamery na kaŇĺdou centr√°ln√≠ Ňô√≠d√≠c√≠ jednotku, 3 rŇĮzn√© k dost√°n√≠
RozliŇ°en√≠: 640 x 512 pixelŇĮ, 336 x 256 pixelŇĮ, 160 x 128 pixelŇĮ s 5ti rŇĮzn√Ĺmi
infrańćerven√Ĺmi ńćońćkami s manu√°ln√≠m zaostŇôovac√≠m syst√©mem
ńĆońćky: Zamńõniteln√© a zaostŇôiteln√©, rŇĮzn√© zorn√© pole
Sn√≠mkov√° frekvence aŇĺ 30Hz
Teplotn√≠ rozsah: -25¬įC aŇĺ +150¬įC, -40¬įC ¬įaŇĺ +550¬įC, moŇĺn√Ĺ aŇĺ do 2000¬įC
PŇôesnost: ¬Ī2% nebo ¬Ī2¬įC
Teplotn√≠ citlivost: ‚ȧ0.03¬įC (30mK) @ 30¬įC
KalibraceAno, kaŇĺd√° dodan√° kamera, nebo je dostupn√Ĺ pŇôenosn√Ĺ kalibrańćn√≠ prŇĮvodce
Kabely a adapt√©ryDigit√°ln√≠ vstup a v√Ĺstup kabel se svorkovnic√≠ pro jednoduchou mont√°Ňĺ DIN liŇ°ty
Ethernet kabel pro kaŇĺdou doruńćenou kameru
MoŇĺnost nap√°jec√≠ho adapt√©ru pro 230VAC
Obsah dodávkyTIxx balení: Centrální ovládací panel s dotykovou obrazovkou nebo Pasivní ovládací panel (IR Software
zahrnut, LCD, 4 PoE porty, izolované DIO, SW, 6-36VDC), IR kamera (160x128px,
aŇĺ 550¬įC, Ňĺ√°dn√Ĺ objektiv, <30Hz, PoE), Kabely (DIO 1m, UTP 10m, DIO deska)
Vstupn√≠ nap√°jen√≠ ovladańće6-36VDC nebo 230VAC (s pŇô√≠davn√Ĺm adapt√©rem)
Vstupn√≠ nap√°jen√≠ kameryIntegrovan√© v kaŇĺd√© Ňô√≠d√≠c√≠ jednotce, PoE nap√°jen√≠
V√Ĺkon150 W (Ňô√≠d√≠c√≠ jednotka s dotykovou obrazovkou)
120 W (samostatn√© prŇĮmyslov√© PC)

Form√°t N√°zev Velikost Odkaz
pdf ikona Datov√Ĺ list 2,8 MB ST√ĀHNOUT
pdf ikona QuickStart guide 0,9 MB ST√ĀHNOUT

Back to Top