Volné pracovní pozice

Hledáme nové kolegy

Spoleńćnost Workswell s.r.o. nab√≠z√≠ pracovn√≠ pozice jak pro profesion√°ly, zkuŇ°en√© v√Ĺvoj√°Ňôe a testery, tak pro studenty technick√Ĺch oborŇĮ, kteŇô√≠ se svoj√≠ kari√©rou teprve zańć√≠naj√≠. V√≠me, Ňĺe √ļspńõch spoleńćnosti z√°vis√≠ na jej√≠ch zamńõstnanc√≠ch. Kvalitu um√≠me rozpoznat a tak√© ji ocenit.

Na t√©to str√°nce naleznete aktualizovan√Ĺ seznam voln√Ĺch pracovn√≠ch pozic. Pokud v√°m Ňĺ√°dn√° z¬†nab√≠zen√Ĺch pozic nevyhovuje, ale pŇôesto si mysl√≠te, Ňĺe byste byli dobrou posilou pro n√°Ň° t√Ĺm, zaŇ°lete n√°m, pros√≠m, svŇĮj strukturovan√Ĺ Ňĺivotopis na jobs@workswell.cz

Kontakujte n√°s.

Na dan√© pozici budete v kontaktu s klientem, kde si specifikujete poŇĺadavky, n√°sleduje v√Ĺvoj nov√©ho SW, pŇô√≠padnńõ √ļprava st√°vaj√≠c√≠ho SW v LabVIEW a to zejm√©na pro oblast bezdotykov√©ho mńõŇôen√≠ teploty a strojov√©ho vidńõn√≠. V posledn√≠ f√°zi budete m√≠t na starost implementaci do provozu u klienta, pŇô√≠padnńõ servisn√≠ ńćinnost a technickou podporu. Uk√°zky naŇ°√≠ pr√°ce na YouTube.

Co nabízíme
 • odpov√≠daj√≠c√≠ platov√© ohodnocen√≠
 • moŇĺnost pod√≠let se na dalŇ°√≠ch zaj√≠mav√Ĺch aktivit√°ch spoleńćnosti s Ň°irok√Ĺm portfoliem produktŇĮ a aplikac√≠,
 • pr√°ci v zahranińć√≠, v√Ĺjezdy na projekty,
 • pr√°ci pro zaj√≠mav√© odbńõratele jako je BWM, ҆koda Auto, ńĆEZ, v√Ĺzkumn√© √ļstavy a univerzity apod.
 • moŇĺnost pod√≠let se na vojensk√©m v√Ĺvoji/v√Ĺzkumu
 • profesn√≠ certifikace v termografii (profesn√≠ titul CTD, kter√Ĺ se uv√°d√≠ za jm√©nem)
Forma spolupr√°ce
 • Pr√°ce na pln√Ĺ √ļvazek
 • Pr√°ce na ńć√°steńćn√Ĺ √ļvazek
 • Studentsk√° st√°Ňĺ
PoŇĺadujeme
 • alespoŇą z√°kladn√≠ zkuŇ°enosti s LabView a z√°klady grafick√©ho programov√°n√≠
 • alespon z√°kladn√≠ zkuŇ°enosti s elektronikou, schopnost zapojen√≠ syst√©mu (senzorika, nap√°jen√≠ apod.).
 • Ň°irŇ°√≠ vzdńõl√°n√≠ technick√©ho smńõru
PoŇĺadujeme
 • Pokrońćil√° znalost programov√°n√≠ a algoritmizace
 • ZkuŇ°enosti s implementac√≠ FW, znalost C/C++
 • Z√°kladn√≠ orientaci v elektronice a elektrotechnice a v√Ĺkresech
 • AlespoŇą z√°kladn√≠ znalost anglick√©ho jazyka.
 • S√°m sebe…. prostńõ silnou osobnost, kter√° zvl√°dne v√Ĺvoj n√°rońćn√Ĺch technologi√≠ a “nezhrout√≠ se” z drobn√© pŇôek√°Ňĺky nebo “hrub√©ho slov√≠ńćka” (tahle pozice fakt nen√≠ pro snowflake)
Uvítáme
 • Znalost nńõkter√© konkretn√≠ platformy (napŇô. ARM)
 • ZkuŇ°enosti s operańćn√≠m syst√©mem Linux
 • ZkuŇ°enosti s n√°vrhem desek ploŇ°n√Ĺch spojŇĮ a elektronick√Ĺch sch√©mat
Forma spolupr√°ce
 • Pr√°ce na pln√Ĺ √ļvazek
 • Pr√°ce na ńć√°steńćn√Ĺ √ļvazek
 • Studentsk√° st√°Ňĺ

V oblasti termografie m√°me Ňôadu viz√≠ a r√°di bychom nab√≠dli vedle naŇ°ich, dnes jiŇĺ zaveden√Ĺch produktŇĮ WIRIS, WIC, SMARTIS a TIS i dalŇ°√≠ syst√©my. Ty je ale tŇôeba nejprve vyvinout a n√°slednńõ vyrobit. A na tom se mŇĮŇĺete pod√≠let napŇô√≠klad vy!

PoŇĺadujeme
 • ZkuŇ°enost s n√°vrhem desek ploŇ°n√Ĺch spojŇĮ (DPS) ‚Äď ‚Äěroutov√°n√≠‚Äú.
 • Dobr√° znalost klasick√© souńć√°stkov√© z√°kladny.
 • Dobr√° znalost elektroniky, zkuŇ°enost s tvorbou elektrick√Ĺch sch√©mat na z√°kladńõ zvolen√© souńć√°stkov√© z√°kladny.
 • Znalost technick√© AJ, dobr√° orientace v datov√Ĺch listech a technick√© dokumentaci.
 • AlespoŇą z√°kladn√≠ orientace v oblasti mikroprocesorov√© techniky.
 • ZkuŇ°enosti s osazov√°n√≠m desek ploŇ°n√Ĺch spojŇĮ a p√°jen√≠m jsou v√Ĺhodou.
Nabízíme

Odpov√≠daj√≠c√≠ platov√© ohodnocen√≠. Pr√°ce v mlad√©m a dynamick√©m kolektivu s rodinn√Ĺm prostŇôed√≠m. ZkuŇ°en√Ĺ t√Ĺm, do kter√©ho rychle zapadnete. Pravideln√Ĺ teambuilding, klidn√© prostŇôed√≠ v podobńõ samostatnńõ stoj√≠c√≠ vily s pŇô√≠jemnou zahradou.

Forma spolupr√°ce
 • Pr√°ce na pln√Ĺ √ļvazek
 • Pr√°ce na ńć√°steńćn√Ĺ √ļvazek
 • Studentsk√° st√°Ňĺ
Workswell WIC
Back to Top