Volné pracovní pozice

Hledáme nové kolegy

Spoleńćnost Workswell s.r.o. nab√≠z√≠ pracovn√≠ pozice jak pro profesion√°ly, zkuŇ°en√© v√Ĺvoj√°Ňôe a testery, tak pro studenty technick√Ĺch oborŇĮ, kteŇô√≠ se svoj√≠ kari√©rou teprve zańć√≠naj√≠. V√≠me, Ňĺe √ļspńõch spoleńćnosti z√°vis√≠ na jej√≠ch zamńõstnanc√≠ch. Kvalitu um√≠me rozpoznat a tak√© ji ocenit.

Na t√©to str√°nce naleznete aktualizovan√Ĺ seznam voln√Ĺch pracovn√≠ch pozic. Pokud v√°m Ňĺ√°dn√° z¬†nab√≠zen√Ĺch pozic nevyhovuje, ale pŇôesto si mysl√≠te, Ňĺe byste byli dobrou posilou pro n√°Ň° t√Ĺm, zaŇ°lete n√°m, pros√≠m, svŇĮj strukturovan√Ĺ Ňĺivotopis na jobs@workswell.cz

Kontakujte n√°s.
Co nabízíme
 • Znalostn√≠ rŇĮst.
 • Softwarov√© a technick√© z√°zem√≠ s modern√≠m vybaven√≠m.
 • Finanńćn√≠ ohodnocen√≠ odpov√≠daj√≠c√≠ zkuŇ°enostem, platov√Ĺ rŇĮst.
 • RŇĮznorodost projektŇĮ.
Forma spolupr√°ce
 • Pr√°ce na pln√Ĺ √ļvazek
 • Pr√°ce na ńć√°steńćn√Ĺ √ļvazek
 • Studentsk√° st√°Ňĺ
PoŇĺadujeme
 • Z√°kladn√≠ znalost programov√°n√≠ a algoritmizace.
 • Peńćlivost, svńõdomitost, samostatnost a dŇĮslednost.
 • Ochotu uńćit se nov√Ĺm technologi√≠m.
 • Z√°kladn√≠ znalost anglick√©ho jazyka.
 • Z√°kladn√≠ orientaci v elektronice a elektrotechnice.
 • StŇôedn√≠ nebo vysokoŇ°kolsk√© vzdńõl√°n√≠ technick√©ho smńõru.
Uvítáme
 • Znalost programovac√≠ch jazykŇĮ C#, C/C++.
 • Znalost programov√°n√≠ cross-platform.
 • Znalost problematiky zpracov√°n√≠ obrazu a algoritmizace.
Co nabízíme
 • znalostn√≠ z√°zem√≠ a znalostn√≠ rŇĮst
 • softwarov√© a technick√© z√°zem√≠ s modern√≠m vybaven√≠m
 • syst√©m vzdńõl√°v√°n√≠ a osobn√≠ certifikace (LabView apod.)
 • finanńćn√≠ ohodnocen√≠ odpov√≠daj√≠c√≠ zkuŇ°enostem, platov√Ĺ rŇĮst
 • kancel√°Ňôe na Praze 6, bl√≠zko ńĆVUT
 • realizace zak√°zek pro prestiŇĺn√≠ zahranińćn√≠ i ńćesk√© spoleńćnosti (҆koda Auto, RWE, ABB, TDK)
 • mlad√Ĺ nadŇ°en√Ĺ a neform√°ln√≠ kolektiv
Forma spolupr√°ce
 • Pr√°ce na pln√Ĺ √ļvazek
 • Pr√°ce na ńć√°steńćn√Ĺ √ļvazek
 • Studentsk√° st√°Ňĺ
 • Spolupr√°ce na diplomov√© nebo bakal√°Ňôsk√© pr√°ci
PoŇĺadujeme
 • z√°kladn√≠ znalost programov√°n√≠ a algoritmizace
 • z√°kladn√≠ orientaci v elektronice a elektrotechnice
 • mechanickou zruńćnost
 • chuŇ• pracovat na ucelen√Ĺch ŇôeŇ°en√≠ch a syst√©mech
 • z√°kladn√≠ znalost anglick√©ho jazyka
Uvítáme
 • znalost LabView ńći C#, C
 • schopnost Ňô√≠zen√≠ automobilu
 • znalost problematiky zpracov√°n√≠ obrazu
Workswell WIC
Back to Top