Multispectra 2018

Program Konference

8:30 – 9:00 – Registrace účastníků
9:00 – 9:15 – Jan Sova – úvodní slovo, zahájení konference
9:15 – 9:45 Jan Sova (Workswell) – Úvod do problematiky multispektrálních a radiometrických systémů
9:55 – 10:35Jan Lukáš (VÚRV) – Multispektrální a termografická data v precizním zemědělství
10:45 – 11:05Karel Kadlec (VŠCHT) – Termografie chemických senzorů
11:15 – 11:40Petr Lněnička (Vertical Images) – Multispektrální senzory a termokamery na UAV v reálné praxi precizního zemědělství
11:45 – 12:15Milan Kroulík – Pásmo SWIR a jeho aplikace v biologii
12:25 – 13:00Ladislav Kolařík (ČVUT) – Využití termografických dat při analýze bodových svarových spojů
12:45 – 13:45 – Přestávka na oběd, diskuze, prostor pro sekci s postery
13:45 – 14:15Jan Blažek (Hydrosoft Veleslavín) – Software pro precizní zemědělství
14:15 – 16:00 – Workshop – praktické ukázky termografické techniky
16:00 – 16:15 – Jan Sova, závěrečné slovo, rozloučení


Konferenční sborník

Aktuální konference
Back to Top