Multispectra

Zaměření konference

Konference MultiSpectra je zaměřena na problematiku vědecko-technického využití RGB, LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer ve všech možných aplikačních oblastech od precizního zemědělství a biologii, až po kontrolu jakosti výrobních procesů nebo bezpečnostní techniky.

Tematické okruhy

 • Precizní zemědělství, radiometrická a multispektrální data v rostlinné produkci
 • Kontrola jakosti výrobních procesů, strojové vidění a videometrie
 • Metrologie LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer
 • Využití kamer spolu s bezpilotními leteckými prostředky, ortofotogrammetrie, letecká termografie apod.
 • Rychloběžné snímání, aplikace vysokorychlostních kamer (RGB, MWIR apod.), rychloběžné snímání teplotního pole
 • Bezpečnostní a dohledové aplikace, záchrana osob
 • Lékařské, biologické a veterinární aplikace
 • Materiálové inženýrství, diagnostika vad materiálů, povrchů a tenkých vrstev
konference multispectra w-technika - zemedelstvi

Hlavní partner: logo_r-2-300×46-2-300×46 Workswell s.r.o.

Pořadatelé

 • Workswell s.r.o.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • ČVUT v Praze
 • ČZU v Praze

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Odborní garanti

 • Ing. Jan Sova – Workswell s.r.o.
 • Ing. Jan Kovář – Workswell s.r.o.
 • Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE – FS ČVUT, vedoucí Ústavu strojírenské technologie
 • Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostinné výroby
 • Ing. Anna Korbářová, Ph.D. – W-Technika Group s.r.o.
konference multispectra - drone w-technika

Termíny a program konání:

Multispectra 2019 – 6.12.2019

Místo konání

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507/73, Praha 6

Registrace na konferenci

Call for papers

V rámci konference přijímáme:

 • Konferenční příspěvek (prezentace o délce 20 až 30 min)
 • Článek do recenzovaného časopisu Multispectra, který bude vydán zároveň jako sborník konference – vzor příspěvku pro MS Word
 • Poster (postery budou prezentovány během posterové sekce v odpolední části konference)

Příspěvky lze samozřejmě kombinovat. Ideální kombinací tak je zaslání prezentace a zároveň stejnojmenného příspěvku na konferenci. Případně posteru a příspěvku do časopisu.

Vložné: zdarma, registrovaní účastníci obdrží zdarma sborník

Program konference – bude stanoven v průběhu listopadu na základě přijatých konferenčních příspěvků a posterů

Dotazy a zasílání příspěvku: jan.sova@workswell.cz

Proběhlé konference

Multispectra 2018

Back to Top