Přehled produktů

NDT system pro aktivní termografii

Workswell Active ThermoInspector (“Workswell ATI”) je NDT (Non-destructive testing – nedestruktivní testování) systém pracující na principu tzv. aktivní termografie. Ve své základní konfiguraci je systém Workswell ATI tvořen lampou (světelný/optický…

Více informací

Industrial ThermoInspector

Workswell ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní NDT inspekční systém pro kontrolu kvality ve výrobě. Systém ThermoInspector se osvědčil v desítkách různých odvětví průmyslu: plastikářství, sklářství, hutnictví, slévárenství, dřevovýroba, papírenský i chemický průmysl…

Více informací

Back to Top