Pro studenty

Společnost Workswell s.r.o. pravidelně vypisuje témata bakalářských a diplomových prací pro studenty vysokých škol s možností realizace jako honorované pracovní stáže s klasickou pracovní smlouvou.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že realizace bakalářské či diplomové práce spolu s pracovní stáží ve společnosti, která aktivně působí na trhu moderních technologií, přináší oproti klasické formě realizace závěrečné práce na univerzitě řadu výhod:

  • zkušenost s reálnými problémy a se způsoby jejich řešení v praxi,
  • finanční ohodnocení,
  • možnost zaměstnání na hlavní pracovní poměr již během studia s následným pokračováním pracovního poměru po dokončení studia,
  • zajímavé rozšíření profesního životopisu,
  • řadu nových kontaktů v průmyslu,
  • vyšší finanční uplatnění na trhu práce po ukončení studia.

Není výjimkou, že student ještě během své pracovní stáže vidí praktické využití výsledků své práce a získává tak cennou zpětnou vazbu.

Spolupracujeme s nadací ČVUT MEDIALAB, a to formou peněžitých darů, které jsou vypláceny. Do současné doby bylo ve spolupráci s Workswell s.r.o. obhájeno více než 25 závěrečných prací.

Přehled nabízených témat

1. Multispektrální a hyperspektrální kamerový systém pro drony

Nalezněte na trhu vhodné multispektrální a hyperspektrální kamerové senzory či kamery vhodné pro nasazení na dron. Zvolte na základě parametrů jednu či více z vybraných kamer a navrhněte vhodné zapojení s mini PC (nebo jinou platformou) pro sběr a vyhodnocení naměřených dat.

2. Driver pro kamerové systémy do Linuxu

Navrhněte, naprogramujte a optimalizujte drivery pro kamery s rozhraním CS, CPI, CSI2 pro výpočetní jádro Linuxu.

3. Kamerový systém v blízkém infračerveném spektru pro drony

Nalezněte na trhu vhodné NIR (near infrared) kamerové senzory či kamery vhodné pro nasazení na dronu. Zvolte na základě parametrů jednu či více z vybraných kamer a navrhněte vhodné zapojení s mini PC (nebo jinou platformou) pro sběr a vyhodnocení naměřených dat.

4. Návrh základní desky pro platforu Nvidia tegra
Navrhněte základní desku pro platformu Nvidia tegra. Návrh optimalizujte pro připojení většího množství kamer. Minimalizujte rozměry desky, cenu a váhu výsledného zařízení.
5. Návrh optického útlumového senzoru pro obrazový LWIR senzor
Navrhněte a otestujte útlumový filtr pro zvýšení teplotního rozsahu LWIR termokamery. Výsledky návrhu ověřte na černém tělese. Diskutujte vliv filtru na přesnost a citlivost  měření při použití tohoto útlumového filtru
6. Kamerový systém s platformou Tegra TK1
Nalezněte řešení s platformou Nvidia Terga TK1 v minimální velikosti, ale s již připravenými periferiemi pro připojení více kamer (nejlépe alespoň 3-5 kamer).
Back to Top