Produkty

Workswell InfraRed Camera (WIC)

Workswell WIC jsou stacionární LWIR termokamery pro přesné bezdotykové měření teploty v laboratorních a industriálních podmínkách. Workswell WIC nabízí několik různých rozlišení senzoru a to 160x128px (WIC 160), 336x256px (WIC 336) a 640x512px (WIC 640) s citlivostí až ≤0.03°C (30mK). Termokameru lze připojit prostřednictvím rozhraní USB3 (ideální pro laboratorní použití a analýzu DPS) a GigE (vhodné pro industriální aplikace a integrace do výrobních procesů). Všechny termokamery WIC jsou kalibrované z výroby a dodávány vč. kalibračního certifikátu.

Workswell WIC ve variantě USB3 má velmi malou spotřebu, jednoduché propojení s notebookem bez nutnosti externího napájení a integrovaný analogovy výstup na kameře. Obě varianty termokamer lze velmi snadno upnout do výrobní linky nebo na stativ. Vysoký stupeň krytí IP65 zajišťuje vysokou odolnost vůči externím vlivům.

Více informací


Workswell SMARTIS – Smart termovizní kamera

smartis

Industrial SMARTIS

Workswell SMARTIS (Smart Thermal Imaging System) je první zástupce nové kategorie tzv. inteligentních termokamer. Jedná se o All-in-One řešení, kdy je v jednom produktu integrována termokamera, řídicí jednotka, I/O karta ale také TPC/IP rozhraní s vestavěným webserverem s možnosti komunikace s nadřazeným systémem jako jsou PLC, PAC nebo Průmyslové PC.

Více informací

Fire-Safety SMARTIS

Termovizní kamery FS-SMARTIS a EX-SMARTIS (ATEX verze) jsou vyvinuty pro použití jako nástroj protipožární ochrany na skládkách odpadu, spalovnách odpadu, skladech, jako kontrola kondice licí pánve ve slévárenství a další. Pro využití v procesní automatizaci je termokamera navržena tak, aby mohla menší proces nebo jeho část autonomně řídit, či se stát součástí řídicího systému. Je proto vybavena rozhraním TCP/IP (Ethernet 100Mb/sec, RJ-45) ale také digitálními vstupy a výstupy a analogovým výstupem (proudová smyčka 0-24 mA/12 V).

Více informací


Workswell WIRIS 2nd gen

Workswell WIRIS 2nd gen je v současnosti nejpokročilejší termovizní systém určený pro komerční bezpilotní letouny, tzv. drony. Jedná se o kompaktní systém, který v jednom krytu kombinuje termokameru, digitální kameru (ve viditelném spektru) a procesorovou jednotku s možností záznamu radiometrických dat s digitálním HDMI výstupem.

Workswell WIRIS 2nd gen představuje revoluci ve své kategorii primárně díky širokým možnostem ovládání v reálném čase přímo na dronu pomocí standardní RC vysílačky. Na dálku je možné jedním tlačítkem ukládat plně radiometrická obrazová data (jednotlivé snímky i video), měnit nastavení teplotního rozsahu, parametry měření (emisivitu i zdánlivou odraženou teplotu), teplotní alarmy apod. Těmito možnostmi je systém unikátní.

Více informací

thermo-7-188_orez


Workswell ThermoInspector

Workswell ThermoInspector system

Industrial ThermoInspector

Workswell ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní NDT inspekční systém pro kontrolu kvality ve výrobě a pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových provozech. Systém ThermoInspector se osvědčil v desítkách různých odvětví průmyslu: plastikářství, sklářství, hutnictví, slévárenství, dřevovýroba, papírenský i chemický průmysl apod.

Více informací

Fire-Safety ThermoInspector

Workswell Fire-Safety ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní bezpečnostní systém určený pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových areálech. Systém ThermoInspector se velmi osvědčil v mnoha různých provozech díky rychlé instalaci, snadné obsluze operátorů a univerzálnosti pro každé prostředí. To umožňuje předejít rizikovým situacím a požárům, které by způsobily velké škody na majetku.

Více informací

OEM ThermoInspector pro termokamery FLIR

Workswell OEM ThermoInspector pro termokamery FLIR je parametrizovatelný termovizní inspekční systém (OEM kit) pro kontrolu kvality ve výrobě, řízení kvality výroby samotné a dále pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových provozech. Systém ThermoInspector se osvědčil v desítkách různých odvětví průmyslu: plastikářství, sklářství, hutnictví, slévárenství, dřevovýroba, papírenský i chemický průmysl apod.

Více informací


USB3 a GigE moduly k FLIR TAU2 senzorům

USB3 / GigE modules for FLIR Tau2

Workswell USB3 a GigE moduly pro FLIR TAU2 jsou navrženy pro snadnou integraci do nádstavbových systémů či pro připojení k PC. Moduly jsou kompatibilní se všemi senzory FLIR TAU2 9Hz/30Hz (TAU2 640, TAU2 320/336, TAU2 160/162/168) a umožňují snadný přístup k datům senzoru, jejich ovládání a správu. FLIR TAU2 je řízen a napájen z USB3 nebo GigE rozhraní prostřednictvím 50 pinového Hirose konektoru. Celá vnitřní elektronika je chráněna hliníkovým krytem.

Software Workswell CorePlayer automaticky detekuje USB3 nebo GigE rozhraní, typ jádra FLIR TAU2 nebo špatně nastavenou IP adresu. Rozlišení je nastaveno podle jádra v 8 nebo 14 RAW datovém formátu.

Více informací


Ochranné kryty

Workswell WHTC IP67

Ochranný kryt pro LWIR termokamery „Workswell protective fixed housing for thermal cameras“ (WHTC) je speciálně navržen tak, aby byl použitelný v náročných podmínkách nejrůznějších průmyslových provozů, ale také jako součást protipožárních a monitorovacích systémů.

Více informací

Workswell EX-PROOF WHTC

Ochranný kryt pro LWIR termokamery „Workswell protective fixed housing for thermal cameras“ (WHTC) je speciálně navržen tak, aby byl použitelný v náročných podmínkách nejrůznějších průmyslových provozů, ale také jako součást protipožárních a monitorovacích systémů. Kryt je navíc certifikován pro provoz v potenciálně výbušném prostředí a prošel celou řadou certifikačních zkoušek, včetně certifikace pro ATEX.

Více informací

Ochranný kryt pro FLIR Ax5 termokamery

Ochranný kryt na termokamery od společnosti Workswell je speciálně navržen a vyroben pro trvalou ochranu termovizních kamer FLIR Ax5 (FLIR A5, A15, A35 a A65). Zaručuje účinné krytí termokamer proti prachu a vodě i ve velmi náročných podmínek a průmyslovém prostředí (stupeň krytí krytu je IP66).

Více informací

Workswell WHTC maximus_mhxt-mhxwbs_002 Flir kryt pro Ax5 kamery


SOFTWARE

Workswell CorePlayer

Software Workswell CorePlayer je určen pro detailní analýzu termogramů (termovizních snímků) a radiometrických videí pořízených termokamerou Workswell WIC nebo termovizním systémem pro drony Workswell WIRIS. Systém je také kompatibilní s FLIR TAU2 po propojení s některým z našich USB3 nebo GigE adapetérů.

Více informací


Workswell ThermoFormat

Workswell ThermoFormat je software určený především pro hromadnou úpravu naměřených dat. Lze s jeho pomocí i najednou nastavit teplotní rozsah, emisivitu, paletu či jiné parametry u velkého množství termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS nebo termokamerou WIC. Workswell ThermoFormat je nejčastěji používán pro hromadnou úpravu termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS – termovizního systému pro drony. Používá se především pro účely fotogrammetrie a tvorby 3D modelů například ve spolupráci se software Pix4D…

Více informací


Workswell ThermoElectric

Software ThermoElectric pomáhá s klasifikací na základě vytvořených klasifikačních schémat – tabulek. Ve zvolených oblastech jsou ve snímku pomocí izotermy vyznačeny povrchy, kde došlo k překročení dané teploty a oblast je klasifikována dle nastaveného klasifikačního schématu.

Více informací


Workswell ThermoFactor

Software Workswell ThermoFactor od české společnosti Workswell s.r.o. vychází ze stanovené povrchové teploty na obálce budovy v interiéru pomocí termokamery. S pomocí teploty vzduchu v interiéru a exteriéru je stanoven tzv. teplotní faktor. Ten je pak porovnán s hodnotou, kterou stanovuje česká norma ČSN 73 0540-2. V termogramu jsou následně softwarem vyznačeny povrchy, kde vypočtená hodnota teplotního faktoru z naměřených dat je menší, než teplotní faktor, který stanovuje norma.

Více informací


WIC SDK a vývojové knihovny

Společnost Workswell dodává ke svým stacionárním termokamerám WIC širokou škálu vývojových knihoven WIC SDK. Tyto vývojové knihovny obsahují kompletní balíček pro návrh a implementaci uživatelského softwaru v různých operačních systémech a platformách.

WIC Software Development Kit (SDK) je dostupné jak pro operační systém Windows tak pro Linuxové distribuce. Podporované jsou nejen procesorové platformy PC x86 ale také nové moderní jednodeskové systémy na bázi ARM jako třeba ODROID, Raspberry či NVIDIA Tegra a Jetson.

Více informací

WIC SDK obrázek produktu

Back to Top