USB3 a GigE moduly k FLIR TAU2 senzorŇĮm

Moduly k FLIR TAU2 termokamer√°m.

Workswell USB3 a GigE moduly pro FLIR TAU2 jsou navrŇĺeny pro snadnou integraci do n√°dstavbov√Ĺch syst√©mŇĮ ńći pro pŇôipojen√≠ k PC. Moduly jsou kompatibiln√≠ se vŇ°emi senzory FLIR TAU2 9Hz/30Hz (TAU2 640, TAU2 320/336, TAU2 160/162/168) a umoŇĺŇąuj√≠ snadn√Ĺ pŇô√≠stup k datŇĮm senzoru, jejich ovl√°d√°n√≠ a spr√°vu. FLIR TAU2 je Ňô√≠zen a nap√°jen z USB3 nebo GigE rozhran√≠ prostŇôednictv√≠m 50pinov√©ho Hirose konektoru. Cel√° vnitŇôn√≠ elektronika je chr√°nńõna hlin√≠kov√Ĺm krytem.

Software Workswell CorePlayer automaticky detekuje USB3 nebo GigE rozhran√≠, typ j√°dra FLIR TAU2 nebo Ň°patnńõ nastavenou IP adresu. RozliŇ°en√≠ je nastaveno podle j√°dra v 8 nebo 14 RAW datov√©m form√°tu.

POPTAT

USB3 rozhran√≠ je nap√°jeno pŇô√≠mo prostŇôednictv√≠m USB3 kabelu bez nutnosti dalŇ°√≠ho extern√≠ho zdroje. Velmi n√≠zk√° spotŇôeba sniŇĺuje nutnost speci√°ln√≠ho chlazen√≠. USB3 rozhran√≠ je plnńõ kompatibiln√≠ s USB3 Vision and Gen-I-Cam protokolem.

GigE rozhran√≠ je nap√°jeno pŇô√≠mo pŇôes Ethernetov√Ĺ kabel (PoE) a jeho velmi n√≠zk√° spotŇôeba sniŇĺuje nutnost speci√°ln√≠ho chlazen√≠. GigE rozhran√≠ je plnńõ kompatibiln√≠ s GigE Vision 2.0 and Gen-I-Cam protokolem.

Souńć√°st√≠ dod√°vky modulu USB3 nebo GigE jsou v√Ĺvojov√© knihovny (SDK) pro Windows a Linux x86, coŇĺ umoŇĺn√≠ snadnou integraci a pŇô√≠stup k datŇĮm. Z√°kazn√≠k si mŇĮŇĺe tak√© dokoupit analyzańćn√≠ Software CorePlayer pro anal√Ĺzu dat nebo speci√°ln√≠ v√Ĺvojov√© knihovny pro Labview, Matlab a Linux ARM.

GigE moduly k FLIR TAU2 termokameŇôe.

TypFLIR Tau2 USB3FLIR Tau2 GigE
V√ĹrobceWorkswell s.r.o.Workswell s.r.o.
Podpora rozliŇ°en√≠vŇ°echny FLIR TAU2 modelyvŇ°echny FLIR TAU2 modely
KomunikaceUSB3 Vision and GenICamGigE Vision and GenICam
Hloubka pixelŇĮ8/14 bits RAW data8/14 bits RAW data
Image Buffer128 MB128 MB
SDK podporaWindows a Linux knihovnyWindows a Linux knihovny
Rozmńõry47 x 46 x 48 mm46 x 48 x 54 mm
Hmotnost110g130g
Datov√Ĺ listST√ĀHNOUTST√ĀHNOUT

Pro pr√°ci se stacion√°rn√≠ termokamerou je velmi dŇĮleŇĺit√©, v jak√©m softwarov√©m prostŇôed√≠ pracujete. VńõtŇ°inou z√°kladn√≠ software neumoŇĺŇąuje detailnńõjŇ°√≠ anal√Ĺzu, tvorbu protokolŇĮ, zooming obrazŇĮ, anal√Ĺzu v ńćase pomoc√≠ grafŇĮ apod. Proto souńć√°st√≠ kaŇĺd√©ho balen√≠ WIC termokamery je analyzańćn√≠ software Workswell CorePlayer.

Workswell CorePlayer

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ poŇô√≠zen√Ĺch termokamerou Workswell (WIC), jejich editac√≠, exportem do jin√Ĺch form√°tŇĮ ńći tvorbu ucelen√Ĺch reportŇĮ. V softwaru jsou dostupn√© vŇ°echny bńõŇĺn√© funkce pro anal√Ĺzu tńõchto dat (teploty v bodńõ, minimum a maximum v oblasti, teplotn√≠ profil, zoom, zmńõna teplotn√≠ho rozsahu, palety, emissivity atd.), ale tak√© nadstavbov√© funkce jako tvorba protokolŇĮ, 3D modely a velmi detailn√≠ anal√Ĺza radiometrick√©ho videa.

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ poŇô√≠zen√Ĺch termokamerou Workswell (WIC).

TRIAL VERZE
ST√ĀHNOUT
DATOV√Ě LIST
ST√ĀHNOUT

Form√°t N√°zev Velikost Odkaz
pdf icon V√Ĺkresy Workswell-TAU2-module-electronics-GIGE 1,5 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon V√Ĺkresy Workswell-TAU2-module-GIGE 1,3 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon Datov√Ĺ list TAU GigE Module EN 1,0 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon V√Ĺkresy Workswell-TAU2-module-electronics-USB3 1,1 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon Datov√Ĺ list TAU_USB3 Modul EN 1,4 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon V√Ĺkresy Workswell-TAU2-USB3 1,9 MB ST√ĀHNOUT
rar icon 3D Model 0,7 MB ST√ĀHNOUT

Back to Top