Průmysl 4.0

Koncept Průmysl 4.0.

Průmysl 4.0 je souhrnné označení pro současný trend digitalizace, sdílení dat a průmyslové komunikace a s ní související změnou automatizace výroby. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Dokument rozsáhle popisuje současné i nadcházející trendy ve vzniku „inteligentních“ továren, které se vyznačují velkou propojeností jednotlivých systémů, automatizací výroby a řízení výroby na základě vytěžování dat.

V září 2015 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní iniciativu Průmysl 4.0. V ní vysvětluje specifika českého hospodářství ve vztahu k nástupu průmyslu 4.0. Zdůrazňuje, že Česká republika, jakožto země závislá na exportu, má potenciál ve spolupráci se zahraničními partnery, vlastníky mnoha místních průmyslových podniků. Kvalitní strategie v digitální oblasti má vytvořit potenciál pro podnikání v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, nikoli jen se střední, jak tomu bylo doposud. Důležitým krokem je také pokusit se vyrovnat českou obchodní bilanci.

Produkty společnosti Workswell s.r.o. pro koncept Průmysl 4.0.

Společnost Workswell s.r.o. vyrábí moderní přístrojové vybavení, které splňuje současné nejnáročnější průmyslové standardy a požadavky. Reflektujeme tak i požadavky konceptu Průmysl 4.0. a proto se v našem produktovém portfoliu nacházejí i přístroje, které splňují toto paradigma.

Vhodnými přístroji pro Průmysl 4.0. tak jsou především inteligentní termokamera Workswell SMARTIS a inteligentní termovizní systém včasné detekce požáru Workswell SAFETIS. Tyto kamery a systémy jsou připraveny pro tzv. „internet věcí“ (IoT – Internet of Things). Termokamery vykazují značnou dávku autonomnosti a možností vzdáleného ovládání a komunikace s jinými systémy a senzory zapojenými do sítě moderního výrobního podniku.

Back to Top