Průmyslová kamera – Strojové vidění

prum1

Strojové vidění je metodou zavedenou převážně z důvodu zvýšení efektivity a kvality kontroly surovin a výrobků. Velmi často nahrazuje pracovníka, který kontroluje výrobu zrakem. Jedná se ve velké míře o zkušené pracovníky, schopné odhalit i tu nejmenší vadu, ale ani ti nejlepší se nevyhnou únavě očí nebo nepozornosti. Je nutné je v průběhu pracovní doby střídat a jsou pro zaměstnavatele finančně nároční. Oproti tomu počítač a kamera se „neunaví“, je možné mít systém aktivní bez přestávky, údržba takového stroje je většinou nenáročná a po jeho pořízení už často nejsou třeba žádné další náklady (pokud nepočítáme napájecí energie a média pro zálohování snímků). Strojové vidění má navíc nespornou přednost také ve schopnosti zaznamenat během okamžiku velké množství objektů v zorném poli kamery, nebo v možnosti zaznamenat a analyzovat velmi rychlé děje.prum2

Workswell s.r.o. nabízí systémy strojového vidění (nejen) pro tyto aplikace:

  • detekce povrchových vad
  • vyhledávání objektů, nalezení polohy
  • počítání, kontrola úplnosti a zabalení
  • měření a kontrola tolerancí
  • identifikace barev

Naši systémoví integrátoři jsou schopni naprojektovat systém, který bude dle požadavků zadavatele vyhodnocovat kvalitu výrobků či výroby. Zkombinují hardwarovou sestavu kamery, osvětlovače, objektivu a dalšího potřebného příslušenství pro získání kvalitních snímků. Software naprogramovaný přímo na míru těmto požadavkům pak v reálném čase kvalitu výrobků vyhodnotí a podle potřeby ovlivní výrobu.

http://www.prumyslova-kamera.cz prum3
Back to Top