Termovizní monitoring licí pánve při metalurgických procesech

Využití termovizního systému Workswell SAFETIS při monitoringu zahoření a vzniku požárů u licích pánví

Použití licích pánví na ocel je v současné době jeden z nejvyužívanějších procesů v metalurgii. Aby licí pánvi, jakožto základu pánvové metalurgie, byla zaručena dostatečná živostnost, musí být vyrobena z vysoce jakostních, žáruvzdorných materiálů. Přesto v průběhu jejího používání dochází v důsledku erozivního a korozivního účinku roztavené oceli k jejímu postupnému opotřebení, které může vyústit v krajním případě až k jejímu roztržení a následné nehodě. Proces opotřebení lze zpomalit správným používáním pánví, které tkví v udržování jejich pracovních teplot v ideálním případě na vysokých a konstantních hodnotách. Dále je třeba zaručit také kvalitní trvalou vyzdívku a izolační vrstvu pánve.

Zadání úkolu

Termografický systém společnosti Workswell, vhodný pro tuto aplikaci, používá k monitorování teploty povrchu licí pánve technologii infračervených kamer SMARTIS

Doporučenou teplotní stálost licí pánve lze zajistit jedině kontinuálním provozním sledováním. Pro ideální systém monitoringu musí platit požadavek na jeho neustálý provoz. Dále je třeba, aby systém nejen neustále vyhodnocoval teplotu v regionu zájmu, ale také aby byl schopen sám reagovat na jakékoli podezřelé zvýšení teploty v oblasti zájmu a včas tak upozornil obsluhu. Ideálním řešením by v tomto případě mohl být systém chytrých kamer SMARTIS společnosti Worskwell.

Řešení úkolu

Termografický systém společnosti Workswell, vhodný pro tuto aplikaci, používá k monitorování teploty povrchu licí pánve technologii infračervených kamer SMARTIS.

Během provozu mohou být všechny licí pánve pozorovány současně až 16 termokamerami. Kontinuální měření teploty je prováděno zcela automaticky bez nutnosti ručního zásahu. Číslo konkrétní pánve lze v případě potřeby rozeznat ze znaků na jejím povrchu i v infračerveném spektru. V případě překročení nastavitelného prahu teploty systém termografické kontroly s využitím speciálního software automaticky spustí alarm a upozorní obsluhu. Tento alarm spolehlivě zabraňuje nebezpečným nehodám způsobených tekutou ocelí.

S využitím termografického monitoringu lze maximalizovat životnost žáruvzdorné licí pánve bez omezení bezpečnosti, stejně jako ekonomickou efektivitu výroby. Systém je zároveň vysoce spolehlivý a použitelný v různých situacích i aplikacích.

V tomto případě jsou tedy dodávány v robustním krytí tak, aby celý systém odolal drsnému prostředí v ocelárnách.

Vlastnosti termografického systému kontroly

 • Plně automatizovaný i při plném provozu
 • Spolehlivé sepnutí alarmu při definovaných teplotních limitech
 • Záznam a analýza vývoje teploty pro všechny aktivní licí pánve
 • Operátorský mód zobrazení umožňuje neustálý dohled, zobrazení a vyhodnocení
 • Snadný přístup k datům
 • Možnost vzdáleného přístupu

Výhody termografického monitorovacího systému

 • Kompletní automatické snímání teploty vnějšího povrchu licích pánví
 • Včasná detekce hotspotů
 • Bezpečná ochrana před prasknutím licí pánve zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí, ale také dlouhodobější životnost
 • Flexibilní systém pro přizpůsobení vašim provozním potřebám
 • Návratnost investic za méně než jeden rok

Všechny termokamery od společnosti Workswell jsou vždy konstrukčně přizpůsobeny pro dané aplikace. V tomto případě jsou tedy dodávány v robustním krytí tak, aby celý systém odolal drsnému prostředí v ocelárnách.

Relevantní produkty

Produktová řada Workswell SAFETIS

Termovizní systém SAFETIS je určen pro brzkou detekci rizika zahoření před vznikem požáru…

Back to Top