Workswell ThermoInspector

Industrial ThermoInspector

Workswell ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní NDT inspekční systém pro kontrolu kvality ve výrobě a pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových provozech. Systém ThermoInspector se osvědčil v desítkách různých odvětví průmyslu: plastikářství, sklářství, hutnictví, slévárenství, dřevovýroba, papírenský i chemický průmysl apod.

Více informací


Fire-Safety ThermoInspector

Workswell Fire-Safety ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní bezpečnostní systém určený pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových areálech. Systém ThermoInspector se velmi osvědčil v mnoha různých provozech díky rychlé instalaci, snadné obsluze operátorů a univerzálnosti pro každé prostředí. To umožňuje předejít rizikovým situacím a požárům, které by způsobily velké škody na majetku.

Více informací


OEM ThermoInspector pro termokamery FLIR

Workswell OEM ThermoInspector pro termokamery FLIR je parametrizovatelný termovizní inspekční systém (OEM kit) pro kontrolu kvality ve výrobě, řízení kvality výroby samotné a dále pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových provozech. Systém ThermoInspector se osvědčil v desítkách různých odvětví průmyslu: plastikářství, sklářství, hutnictví, slévárenství, dřevovýroba, papírenský i chemický průmysl apod.

Více informací


NDT system pro aktivní termografii

Workswell Fire-Safety ThermoInspector je parametrizovatelný termovizní bezpečnostní systém určený pro protipožární ochranu na skládkách, spalovnách komunálního odpadu či ve skladech a průmyslových areálech. Systém ThermoInspector se velmi osvědčil v mnoha různých provozech díky rychlé instalaci, snadné obsluze operátorů a univerzálnosti pro každé prostředí. To umožňuje předejít rizikovým situacím a požárům, které by způsobily velké škody na majetku.

Více informací

Back to Top