WIC SDK a v√Ĺvojov√© knihovny

Spoleńćnost Workswell dod√°v√° ke sv√Ĺm stacion√°rn√≠m termokamer√°m WIC Ň°irokou Ň°k√°lu v√Ĺvojov√Ĺch knihoven WIC SDK. Tyto v√Ĺvojov√© knihovny obsahuj√≠ kompletn√≠ bal√≠ńćek pro n√°vrh a implementaci uŇĺivatelsk√©ho softwaru v¬†rŇĮzn√Ĺch operańćn√≠ch syst√©mech a platform√°ch.

WIC Software Development Kit (SDK) je dostupn√© jak pro operańćn√≠ syst√©m Windows tak pro Linuxov√© distribuce. Podporovan√© jsou nejen procesorov√© platformy PC x86, ale tak√© nov√© modern√≠ jednodeskov√© syst√©my na b√°zi ARM jako tŇôeba ODROID, Raspberry ńći NVIDIA Tegra a Jetson. Z√°kazn√≠k si mŇĮŇĺe zvolit v√Ĺvojovou knihovnu ve form√°tu .dll, Labview VI, Matlab Simulink ńći Dewesoft plugin. D√≠ky tomu lze dos√°hnout optimalizovan√©ho v√Ĺkonu fin√°ln√≠ aplikace a v√Ĺraznńõ tak sn√≠Ňĺit celkovou dobu implementace. V¬†pŇô√≠padńõ potŇôeby lze kdykoliv vzn√©st dotaz na v√Ĺvojov√Ĺ t√Ĺm spoleńćnosti Workswell.

Dod√°v√°me ke stacion√°rn√≠m termokamer√°m WIC Ň°irokou Ň°k√°lu v√Ĺvojov√Ĺch knihoven WIC SDK.
Podporovan√© jsou nejen procesorov√© platformy PC x86, ale tak√© nov√© modern√≠ jednodeskov√© syst√©my na b√°zi ARM jako tŇôeba ODROID, Raspberry ńći NVIDIA Tegra a Jetson.

WIC SDK obsahuje knihovnu funkc√≠ zkompilovanou do form√°tu .dll (pŇô√≠p. plugin do Labview, Matlab Simulink ńći Dewesoft) a poskytuje kompilovanou n√°povńõdu HTML vńćetnńõ uk√°zkov√Ĺch pŇô√≠kladŇĮ pro pouŇĺit√≠ jednotliv√Ĺch metod. Z√°kazn√≠k tak dostane nejen seznam funkc√≠, ale vŇĺdy nejnovńõjŇ°√≠ verzi v√Ĺvojov√©ho k√≥du s¬†pŇôehlednou dokumentac√≠ a funkńćn√≠mi pŇô√≠klady.¬† Ke kaŇĺd√© zakoupen√© termovizn√≠ kameŇôe WIC jsou k¬†dipozici zcela zdarma SDK pro Windows a Linux x86. Spoleńćnost Workswell tak√© poskytuje speci√°ln√≠ sluŇĺbu pro vyzkouŇ°en√≠ kompatibility na uŇĺivatelem zvolen√© platformńõ, nev√°hejte tedy kontaktovat n√°Ň° support team ohlednńõ vaŇ°eho poŇĺadavku.

WIC SDK poskytuje metody pro pŇôipojen√≠ kamer (Connect, Disconnect), v√Ĺńćet obrazu (Start Acquisition), nastaven√≠ radiometrie (Set Emissivity, Atmospheric temperature, Humidity, atd), spr√°vu termokamer (Get Serial number, Camera Status, Do NUC calibration, Camera Reset, Camera Gain, Camera body temperature, atd.), ale tak√© funkce pro pr√°ci s¬†obrazem (Get Maximum, Minimum temperature, Select palletes, Get RAW data, Get Temperature Data, atd). Program√°tor m√° tak√© k¬†dispozici metody na v√Ĺńćet a aplikaci kalibrace termokamery.

PŇôipojen√° termokamera WIC
Kl√≠ńćov√© funkce:
 • Metody na pŇôipojen√≠, ovl√°d√°n√≠ a spr√°vu termokamer WIC
 • Metody pro nastaven√≠ radiometrie obrazu
 • Metody pro ńćten√≠ RAW a teplotn√≠ch dat
 • Metody pro ńćten√≠ kalibrace termokamery
 • Metody pro vyńćten√≠ teplotn√≠ch statistik
 • Metody pro nastaven√≠ palet a rozsahŇĮ
Unikátní vlastnosti:
 • Podpora operańćn√≠ho syst√©mu Windows a Linux
 • Podpora procesorŇĮ x86 (PC) a ARM
 • MoŇĺnost pŇôipojen√≠ v√≠ce termokamer souńćasnńõ
 • Podpora rozhran√≠ Ethernet a USB3
 • Kompatibiln√≠ s¬†rozliŇ°en√≠m 640, 336 a 160px WIC
 • 14bitov√Ĺ RAW form√°t nebo pln√° teplotn√≠ data
Obsah:
 • Knihovna funkc√≠, metod a promńõnn√Ĺch ve form√°tu .dll
 • DoplŇąkovńõ pluginy pro Labview, Matlab Simulink, Dewesoft
 • Zkompilovan√° HTML prolinkovan√° dokumentace
 • Uk√°zkov√© pŇô√≠klady a projekty v¬†C, Matlab, Labview a Dewesoft

Form√°t N√°zev Velikost Odkaz
pdf icon Datov√Ĺ list WIC SDK (EN) 0,6 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon WIC SDK C# .NET samples 0,7 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon WIC SDK MATLAB samples 1,1 MB ST√ĀHNOUT

Back to Top