Workswell Safetis Control

Aplikace Workswell Safetis Control je software určený pro monitorování oblastí s vysokou pravděpodobností požáru.

Aplikace Workswell Safetis Control je software určený pro monitorování oblastí s vysokou pravděpodobností požáru, jako jsou skládky, spalovny, sklady, kontrolování podmínek ve slévárnách a další. Software je navržen pro připojení až 16 termokamer SMARTIS, ovládání jejich funkcí, vykonávat měření teplot a uložení veškerých dat.

TRIAL VERZE

  • Připojení až 16 kamer SMARTIS
  • Nastavení digitálních a analogových výstupů kamery SMARTIs dle měřené teploty.Nastavení alarmu dle měřené limitní teploty s možností záznamu po nastavenou dobu.
  • Nastavení parametrů měření (jako je např. emisivita, zdánlivá odražená teplota a parametry atmosféry)
  • Vložení měřicích funkcí: měření teploty v bodě, minimum a maximum podél přímky a lomené čáry, v polygonální, čtvercové a kruhové oblasti,
  • Manuální a automatický export radiometrických snímků a sekvencí.
  • Zobrazení grafu s teplotním průběhem a záznam a zobrazení událostí aplikace.

Copyright © 2017 Workswell s.r.o.

Back to Top