SOFTWARE

I když budete trávit mnoho letových hodin se systémem Workswell WIRIS, bude značná část vaší práce znamenat všechny pořízená data analyzovat a vyhodnotit. Obvykle jednoduché předání “obrázků” nebude stačit a bude nutné provést detailní analýzu a vytvořit protokol. Proto součástí každého balení WIRIS je take analyžační software Workswell CorePlayer, případně Workswell ThermoFormat.

Workswell CorePlayer

Software je určen pro detailní analýzu termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS, jejich editací, exportem do jiných formátů či tvorbu ucelených reportů. V softwaru jsou dostupné všechny běžné funkce pro analýzu těchto dat (teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, teplotní profil, zoom, změna teplotního rozsahu, palety, emissivity atd.), ale také nádstavbové funkce jako je GPS pozice na mapě či zobrazení digitální fotografie pořízené termokamerou Workswell WIRIS. Bližší informace o všech funkcích naleznete v datovém listu níže.

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

Workswell ThermoFormat

Software ThermoFormat je primárně určen pro hromadnou správu pořízených termogramů. Pokud potřebujete změnit paletu, emisivitu či teplotní rozsah hromadně na všech pořízených termogramech, ThermoFormat tuto funkci umožňuje a ušetří mnoho času. Další velkou přidanou hodnotou je export pořízených termogramů s EXIF metadaty pro účely fotogrammetrie a tvorby 3D modelů.

TRIAL VERZE
STÁHNOUT
Back to Top