Workswell CorePlayer

Software Workswell CorePlayer je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ z termokamer WIC.
Workswell CorePlayer snímky obrazovky
Workswell CorePlayer umoŇĺŇąuje editaci poŇô√≠zen√Ĺch dat z termokamer

Software Workswell CorePlayer je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ (termovizn√≠ch sn√≠mkŇĮ) a radiometrick√Ĺch vide√≠ poŇô√≠zen√Ĺch termokamerou Workswell WIC nebo termovizn√≠m syst√©mem pro drony Workswell WIRIS. Syst√©m je tak√© kompatibiln√≠ s¬†FLIR TAU2 po propojen√≠ s¬†nńõkter√Ĺm z¬†naŇ°ich USB3 nebo GigE adapet√©rŇĮ.

Workswell CorePlayer umoŇĺŇąuje editaci poŇô√≠zen√Ĺch dat, export do jin√Ĺch form√°tŇĮ (PNG, AVI apod.) ńći tvorbu ucelen√Ĺch reportŇĮ. V softwaru jsou dostupn√© vŇ°echny bńõŇĺn√© funkce pro anal√Ĺzu radiometrick√Ĺch dat (stanoven√≠ teploty v bodńõ, minimum a maximum v oblasti, teplotn√≠ profil, zoom, zmńõna teplotn√≠ho rozsahu, palety, emissivity atd.), ale tak√© m√©nńõ obvykl√© funkce jako je tvorba protokolŇĮ, 3D modelŇĮ a velmi detailn√≠ anal√Ĺza radiometrick√©ho videa, vńćetnńõ stŇôihu sekvenc√≠ a moŇĺnosti uloŇĺen√≠ jednotliv√Ĺch sn√≠mkŇĮ apod.

PŇôi pŇôipojen√≠ termokamery Workswell WIC prostŇôednictv√≠m USB3 nebo Ethernetu je moŇĺn√© kameru parametrizovat, nastavovat parametry mńõŇôen√≠, prov√°dńõt online mńõŇôen√≠ a to vńćetnńõ z√°znamu dat v¬†podobńõ jednotliv√Ĺch sn√≠mkŇĮ i radiometrick√©ho videa.

Z¬†namńõŇôen√Ĺch sn√≠mkŇĮ lze prostŇôednictv√≠m jednoduch√©ho prŇĮvodce vytvoŇôit protokol o mńõŇôen√≠.

Z namńõŇôen√Ĺch sn√≠mkŇĮ z termokamery lze prostŇôednictv√≠m jednoduch√©ho prŇĮvodce vytvoŇôit protokol o mńõŇôen√≠.

TRIAL VERZE

  • Nastaven√≠ parametrŇĮ mńõŇôen√≠ (jako je napŇô. emisivita, zd√°nliv√° odraŇĺen√° teplota a parametry atmosf√©ry) jak u jednotliv√Ĺch sn√≠mkŇĮ, tak u radiometrick√©ho videa.
  • Editace radiometrick√Ĺch sn√≠mkŇĮ (termogramŇĮ), pŇôid√°n√≠ mńõŇôic√≠ch funkc√≠ do sn√≠mku, zmńõna palety, zmńõna teplotn√≠ho rozsahu, zapnut√≠/vypnut√≠ alarmu apod.
  • VloŇĺen√≠ mńõŇôic√≠ch funkc√≠: mńõŇôen√≠ teploty v¬†bodńõ, minimum a maximum v¬†oblasti, polygon√°ln√≠ a troj√ļheln√≠kov√© oblasti, teplotn√≠ profil a dalŇ°√≠ funkce.
  • Zobrazen√≠ GPS souŇôadnic na mapńõ a v¬†pŇô√≠padńõ radiometrick√©ho videa zobrazen√≠ GPS polohy jednotliv√Ĺch sn√≠mkŇĮ i cel√© trajektorie.
  • VytvoŇôen√≠ PDF zpr√°vy o mńõŇôen√≠ z¬†poŇô√≠zen√Ĺch sn√≠mkŇĮ.
  • Export sn√≠mkŇĮ z¬†digit√°ln√≠ kamery (Workswell WIRIS).
  • Export radiometrick√Ĺch dat do Microsoft Excel (CSV soubor).
  • Zobrazen√≠ grafu s¬†v√Ĺvojem teploty v¬†ńćase v¬†dan√©m bodńõ (u radiometrick√© sekvence).
  • Export radiometrick√© sekvence do video form√°tu AVI.

Form√°t N√°zev Velikost Odkaz
pdf icon Datov√Ĺ list CorePlayer 0,5 MB ST√ĀHNOUT
pdf icon Sensor settings – CorePlayer 1,1 MB ST√ĀHNOUT

Back to Top