Workswell CorePlayer

Software Workswell CorePlayer je určen pro detailní analýzu termogramů z termokamer WIC.
Workswell CorePlayer snímky obrazovky
Workswell CorePlayer umožňuje editaci pořízených dat z termokamer

Software Workswell CorePlayer je určen pro detailní analýzu termogramů (termovizních snímků) a radiometrických videí pořízených termokamerou Workswell WIC nebo termovizním systémem pro drony Workswell WIRIS. Systém je také kompatibilní s FLIR TAU2 po propojení s některým z našich USB3 nebo GigE adapetérů.

Workswell CorePlayer umožňuje editaci pořízených dat, export do jiných formátů (PNG, AVI apod.) či tvorbu ucelených reportů. V softwaru jsou dostupné všechny běžné funkce pro analýzu radiometrických dat (stanovení teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, teplotní profil, zoom, změna teplotního rozsahu, palety, emissivity atd.), ale také méně obvyklé funkce jako je tvorba protokolů, 3D modelů a velmi detailní analýza radiometrického videa, včetně střihu sekvencí a možnosti uložení jednotlivých snímků apod.

Při připojení termokamery Workswell WIC prostřednictvím USB3 nebo Ethernetu je možné kameru parametrizovat, nastavovat parametry měření, provádět online měření a to včetně záznamu dat v podobě jednotlivých snímků i radiometrického videa.

Z naměřených snímků lze prostřednictvím jednoduchého průvodce vytvořit protokol o měření.

Z naměřených snímků z termokamery lze prostřednictvím jednoduchého průvodce vytvořit protokol o měření.

TRIAL VERZE

  • Nastavení parametrů měření (jako je např. emisivita, zdánlivá odražená teplota a parametry atmosféry) jak u jednotlivých snímků, tak u radiometrického videa.
  • Editace radiometrických snímků (termogramů), přidání měřicích funkcí do snímku, změna palety, změna teplotního rozsahu, zapnutí/vypnutí alarmu apod.
  • Vložení měřicích funkcí: měření teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, polygonální a trojúhelníkové oblasti, teplotní profil a další funkce.
  • Zobrazení GPS souřadnic na mapě a v případě radiometrického videa zobrazení GPS polohy jednotlivých snímků i celé trajektorie.
  • Vytvoření PDF zprávy o měření z pořízených snímků.
  • Export snímků z digitální kamery (Workswell WIRIS).
  • Export radiometrických dat do Microsoft Excel (CSV soubor).
  • Zobrazení grafu s vývojem teploty v čase v daném bodě (u radiometrické sekvence).
  • Export radiometrické sekvence do video formátu AVI.

Formát Název Velikost Odkaz
pdf icon Datový list CorePlayer 0,5 MB STÁHNOUT
pdf icon Sensor settings – CorePlayer 1,1 MB STÁHNOUT

Back to Top